Trường Mầm non Hữu Nghị
Khu đô thị Him Lam, phường Hùng Vương
quận Hồng Bàng
Thành phố Hải Phòng Việt Nam
0869 151 969
tuyensinh.mn@hns.edu.vn
Google Maps