Cô nuôi

--Trường Tiểu học và THCS Hữu Nghị Quốc tế--

Tổng hợp báo ăn của các lớp, báo kế toán gọi thực phẩm
Giao nhận thực phẩm
Nấu cơm, chế biến các món ăn, chia định lượng, lưu mẫu các bữa ăn trong ngày.
Chế biến, chia suất ăn trưa cho CB, GV, NV.
Lưu và hủy mẫu thức ăn
Vệ sinh các tủ cơm, tủ sấy bát, kệ để đồ, khu vực thoát nước hàng tuần.