Giáo viên mầm non

--Trường Mầm non Hữu Nghị--


 a) Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở trường.

b) Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ năm học, các dự án theo tháng và các hoạt động khác.

c) Xây dựng môi trường giáo dục phong phú, phù hợp theo dự án đang triển khai, khuyến khích các sản phẩm sáng tạo của cô và trẻ từ các nguyên vật liệu tự nhiên; Xây dựng môi trường phải đảm báo vệ sinh và an toàn cho trẻ.

 d) Tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo độ tuổi; Đánh giá và quản lý trẻ theo quy định; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường.

đ) Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

e) Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ.

Quan hệ khách hàng
Phát triển cá nhân
Tính tự chủ
Công việc quản trị
Chuyên môn kỹ thuật

Buộc phải có

  • Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành giáo dục mầm non
  • Yêu nghề, quý trẻ
  • Tính sáng tạo và tự chủ cao
  •  

  •  

Ưu đãi


Mỗi nhân viên có cơ hội nhìn thấy tầm ảnh hưởng của công việc của mình. Bạn có thể đóng góp thực sự cho sự thành công của Nhà trường.
Khá nhiều hoạt động được thường xuyên tổ chức trong năm, ví dụ như sự kiện kết nối đội ngũ, du lịch và hơn thế nữa

Được ưu đãi về học phí nếu có con học tại hệ thống HNS