Trường Mầm non Hữu Nghị Phiên bản Odoo 14.0

Thông tin về Trường Mầm non Hữu Nghị instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Kế toán & Tài chính
Kế toán tài chính, kế toán tổng hợp, kế toán quản trị
Dự án
Organize and plan your projects
Quản lý Chất lượng
Cảnh báo chất lượng và Tiêu chí kiểm soát chất lượng
Ngày nghỉ
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Phê duyệt
Trình duyệt để được phê duyệt
Bảng lương
Quản lý hồ sơ lương nhân viên của bạn
Education Management
Module education management
Admission Management
Module admissions management
Education Fees
Config and compute fees
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản KT

Hệ thống Tài khoản Thông tư 200/2014/TT-BTC
Hoạch đồ kế toán Việt Nam theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam
Hệ thống Tài khoản Thông tư 133/2016/TT-BTC
Hoạch đồ kế toán Việt Nam theo thông tư 133/2016/TT-BTC
Hệ thống Tài khoản Kế toán Việt Nam
Hệ thống Tài khoản Kế toán Việt Nam